Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" realizuje projekt pn. "Kurpie Zielone - produktem turystycznym Mazowsza", którego celem jest szczegółowe opracowanie i wydanie informatora turystycznego, turystycznej mapy interaktywnej i aplikacji mobilnej obszaru 9 gmin kurpiowskich, tj. Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo - Borki. 
Projekt  dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
region

Przyroda

Jeziorko 
Krusko
Region Puszczy Zielonej położony jest na równinie kurpiowskiej będącej częścią Niziny Mazowieckiej. Obszar ten jest pokryty sandrem (piaskami polodowcowymi) przez co gleby są tu mało urodzajne. Obniżenia terenu zajmują łąki i pastwiska. Charakterystyczną cechą puszczańskiego krajobrazu kurpiowskiego są wydmy paraboliczne usytuowane w dolinie mazurskich na południe, ku Narwi płyną przez Puszczę:Narwi i jej prawobrzeżnych dopływach. Z jezior Szkwa, Omulew, Rozoga i Płodownica. Lasy zajmują 1/3 powierzchni regioniu. Są to bory mieszane, sosnowo-świerkowe oraz sosnowe. Znajdują się tu również dęby, graby, brzozy, olsy i osiki. W lasach tych żyją sarny, jelenie, łosie, wilki, kuny, lisy i borsuki. Nad rzekami można też spotkać bobry, wydry i piżmaki. Tereny podmokłe zamieszkuje
Omulew 
Chorzele
 wiele gatunków ptactwa wodnegoi błotnego. W Puszczy Zielonej znajdowało się niegdyś jezioro Krusko, które z biegiem czasu zamieniło się w torfowisko. W celu ochrony tego cennego obszaru, posiadającego niespotykaną gdzie indziej florę i faunę, utworzono rezerwat Serafin. 


Torfowisko Serafin
rzeki
Meandry Omulwi
Rzeka Orzyc
Jeziorko Krusko
lasy
Ścieżka do Barci
Ścieżka pieszo rowerowa rezerwat Czania
Żywa Barć Rezerwat Czarnia
Copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl