Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" realizuje projekt pn. "Kurpie Zielone - produktem turystycznym Mazowsza", którego celem jest szczegółowe opracowanie i wydanie informatora turystycznego, turystycznej mapy interaktywnej i aplikacji mobilnej obszaru 9 gmin kurpiowskich, tj. Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo - Borki. 
Projekt  dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
region

gminy


Baranowo
Gmina Baranowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, na  Kurpiach Zielonych. Potentat w produkcji mleka i w przetwórstwie mlecznym. Prawie 60% terenu gminy to Obszar Natura 2000 „Doliny Omulwi i Płodownicy”. Charakterystyczne dla Kurpi Zielonych krajobrazy: łąki i pastwiska w dolinach rzek poprzedzielane pasmami sosnowych lasów na piaszczystych pagórkach, borów mieszanych, podmokłych łęgów olchowych i spławna, lecz zachowana w stanie pierwotnym, meandrująca wśród łąk rzeka Omulew stanowią doskonałe tereny dla rekreacji i turystyki rowerowej, kajakowej i pieszej. Gmina Baranowo jest przykładem nowoczesnej gminy wiejskie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną, dbającą o zachowanie i kultywowanie lokalnych tradycji.

____________________________________________


Chorzele 
Chorzele to urokliwe miasto w powiecie przasnyskim, które na kartach historii pojawiło się już w połowie piętnastego wieku. Gmina Chorzele zadziwia geograficzną różnorodnością – są tu i tereny górzyste i nizinne, piaszczyste wzniesienia i rzeczne doliny, pełne rzadkich gatunków ptaków. Prawa miejskie miastu nadał sam król Zygmunt Stary w roku 1542, a herb zawiera elementy rewersu medalu królowej Bony - późniejszej właścicielki grodu, do dziś uznawanej za patronkę miasta. Na jej cześć w 2017 roku w Chorzelach powstał pomnik, który jest upamiętnieniem wiekowej historii miasta.

____________________________________________


Czarnia 
Gmina Czarnia leży na północy powiatu ostrołęckiego w województwie mazowieckim. Jest to gmina typowo rolnicza o słabej bonitacji gleb. W obrębie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody "Czarnia" i "Surowe" o łącznej powierzchni 145 ha ze starodrzewiem iglastym, w którym znajduje się jedyne w Polsce żywe sosny bartne. Wzdłuż granicy Gminy Czarnia płynie krętymi naturalnymi meandrami rzeka Omulew. Niezmieniona cywilizacją rzeka dodaje walorów przyrodniczych i krajobrazowych stwarzając warunki do wypoczynku zarówno mieszkańcom gminy, jak również turystom. 

____________________________________________


Jednorożec
 
Gmina Jednorożec jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa mazowieckiego na terenie powiatu przasnyskiego.  Zajmuje obszar  232 km2  i znajduje się na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.                            
Jednorożec oddalony jest  18 km od Przasnysza- siedziby powiatu  i 120 km na północ od Warszawy. W miejscowości Jednorożec mieszczą się instytucje publiczne i jednostki, które świadczą podstawowe usługi dla miejscowej ludności. 
Do miejsca godnego uwagi z pewnością można zaliczyć cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej znajdujący się w Jednorożcu na którym spoczywają żołnierze niemieccy i rosyjscy. Jest to  jeden z największych cmentarzy pierwszo-wojennych na Mazowszu.
Na terenie gminy Jednorożec znajduje się również kilka obiektów sakralnych należących do tradycyjnej drewnianej architektury kurpiowskiej.  Jest to kościół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Parciakach z II połowy XIX wieku, czy też dobrze zachowana zabytkowa dzwonnica znajdująca się  przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jednorożcu. Do nowo wybudowanych obiektów sakralnych należy kościół pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Lipie.

____________________________________________


Kadzidło
 
Gmina Kadzidło położona jest w sercu Puszczy Zielonej. Pod względem powierzchni znajduje się na 3 miejscu w województwie, jest największą gminą w powiecie ostrołęckim. Kadzidło jest jednym z najbardziej znanych ośrodków sztuki kurpiowskiej zachowanej w zdobnictwie (kwiaty z bibuły i gęsich piórek, kierce, pająki, palmy, pieczywo obrzędowe), wycinankarstwie, hafciarstwie, koronkarstwie, budownictwie, strojach, obróbce bursztynu. Rozległe kompleksy leśne w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu, tworzą korzystne warunki klimatyczno - zdrowotne. Rzeki: Rozoga, Omulew, i Szkwa oraz bogata fauna i flora, stwarzają dobre warunki do wypoczynku, wędkowania, turystyki wodnej i rowerowej. Głównym źródłem utrzymania miejscowych rolników jest produkcja bardzo dobrego mleka oraz żywca wołowego. 

____________________________________________


Lelis
Gmina Lelis położona jest na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w centralnej części powiatu ostrołęckiego. Dysponuje doskonałymi warunkami do wypoczynku, wędkowania i grzybobrania w rozległych lasach oraz nad Narwią, Szkwą i Rozogą, których ujście do Narwi znajduje się właśnie w tej gminie, a także nad Piasecznicą i Omulwią, które płynąc przez gminę także wpadają do Narwi w okolicach pobliskiej Ostrołęki. 

____________________________________________


Łyse 
Gmina Łyse to gmina wiejska w północno - wschodniej części Mazowsza. Położona jest na piaszczystej nizinie kurpiowskiej o znacznym odsetku lasów i użytków zielonych. Głównym kierunkiem gospodarki na terenie gminy jest rolnictwo, dominuje hodowla bydła mlecznego, z tego też sektora utrzymuje się większość społeczeństwa. Mimo iż ziemia jest mało urodzajna, jest to gmina o najniższym bezrobociu w powiecie ostrołęckim dzięki zlokalizowaniu tu zakładów mięsnych, które wywierają duży wpływ na rozwój miejscowości. Gmina Łyse to teren żywych jeszcze tradycji kurpiowskich. Można tu spotkać barwny, tradycyjny strój, gwarę w codziennym użyciu, liczne obrzędy związane z porami roku, rolnictwem, zbieractwem. 

____________________________________________


Myszyniec 
Gmina Myszyniec położona jest w centralnej części regionu kurpiowskiego, w samym sercu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Gmina leży przy drodze krajowej nr 53 (Ostrołęka – Olsztyn), 150 km na północny-wschód od Warszawy, na pograniczu Pojezierza Mazurskiego – na skrzyżowaniu głównych szlaków z Warszawy na Mazury i z Białegostoku do Olsztyna i Gdańska.Uwarunkowania geograficzne i historyczne powodują, że jest to region szczególnie atrakcyjny dla turystów poszukujących spokoju i kontaktu z naturą. Bardzo bogata tradycja kurpiowska i mnogość osób, które kultywują spuściznę kultury jest ważnym atutem zachęcającym turystów do pogłębienia zainteresowań etnograficznych. Sprzyja temu również szereg imprez organizowanych w nowo wybudowanym 8 ha kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,,Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot”. 

____________________________________________


Olszewo - Borki 
Gmina Olszewo-Borki – gmina wiejska w województwie mazowieckim, jednocześnie najmłodsza gmina w powiecie ostrołęckim. Gmina ma charakter rolniczy, społeczność utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych. Najatrakcyjniejsze tereny rekreacyjne gminy Olszewo-Borki położone są wzdłuż krętej rzeki Omulew, malowniczo wijącej się wśród lasów. Przyległe do rzeki grunty wykorzystywane są w celach agroturystycznych, hodowli ryb i koni wierzchowych. Cały obszar gminy należy do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski” obejmującego północno-wschodnią część kraju. Część terenu gminy objęta jest również specjalną strefą ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi oraz Dolina Omulwi i Płodowicy. Rolnictwo związane z niską jakością gleb, dużą lesistością i znacznym udziałem użytków zielonych w dolinach rzek sprzyja zachowaniu naturalnych ekosystemów flory i fauny na terenie gminy.

Copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl