Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" realizuje projekt pn. "Kurpie Zielone - produktem turystycznym Mazowsza", którego celem jest szczegółowe opracowanie i wydanie informatora turystycznego, turystycznej mapy interaktywnej i aplikacji mobilnej obszaru 9 gmin kurpiowskich, tj. Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo - Borki. 
Projekt  dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
baza turystyczna
Kościół pw. Świętej Trójcy w Parciakach
Parciaki 28, 06-323 Parciaki

Kościół 
Parciaki
Rys historyczny parafii

Jest orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowanej deskami z olistwowaniem, wzmocnionej lisicami. Korpus wzniesiony został na planie prostokąta, wewnątrz jest rozdzielony na trzy nawy czterema parami słupów. W 1905r. został kupiony drewniany kościół z parafii Czarnia k. Myszyńca. Kościół ten pw. Trójcy Przenajświętszej został zbudowany w Parciakach w kształcie krzyża z czterema przybudówkami w latach 1905-1909. W latach 1956-1957 boczne kaplice wraz z przybudówkami rozebrano i postawiono ściany ciągłe, a całą budowlę pokryto jednostajnym dachem. Plebania murowana, wybudowana w latach 1989-1997. Prezbiterium z zewnątrz nie jest wyodrębnione, zamknięte prosto, po jego bokach wydzielone są: zakrystia i skarbczyk z lożami w górnej kondygnacji otwartymi ku prezbiterium przeźroczami zamkniętymi półkoliście. Od zachodu w nawie głównej wydzielona jest mała kruchta. Dach jest trójspadowy, kryty blachą. Na kalenicy
Kościół Parciaki
 mieści się czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona stożkowym hełmem. W nawie głównej znajduje się pozorna kolebka, zaś w nawach bocznych zaskrzynienia. Chór muzyczny jest drewniany, wysunięty balkonowo, wsparty na słupach. Wyposażenie wnętrza jest barokowo-ludowe, wykonane w drugiej połowie XIX w.
Drewnianą dzwonnicę zbudowano w XIX w. Wyremontowana została przed 1939 r. Usytuowana jest przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa. Zbudowana została na planie kwadratu, jest konstrukcji słupowo-ryglowej, oszalowana pionowo na zakład, dwukondygnacyjna (kondygnacje oddzielone są od siebie drewnianym gzymsem), otwory okienne ma w górnej, cofniętej kondygnacji w formie stojącego prostokąta, przesłonięte drewnianymi żaluzjami. Dach jest namiotowy, krokwiowy, kryty blachą, zwieńczony sterczyną zakończoną krzyżem.

Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/

Copyright © 2018
projekt strony IRN Multimedia
oprogramowanie choruzy.pl